Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Sportovní činnost a aktivity - DFK Holešov - Valná hromada DFK 2009

Valná hromada DFK Holešov


Dne 24. října 2009 se v prostorách TYMY-centrum ve Všetulích konala řádná valná hromada Dívčího fotbalového klubu Holešov. Bohaté občerstvení, přichystané rodiči hráček, přivítalo více než čtyři desítky účastníků této akce. Hlavními body programu bylo bilancování posledního roku činnosti DFK, schválení nových stanov klubu, doplnění výboru o nové členy, zpráva o hospodaření a další směry rozvoje oddílu. Hosty valné hromady byli poslanec PSP ČR Josef Smýkal a starosta města Holešov a senátor parlamentu ČR PaedDr. Zdeněk Janalík. Setkání zahájila stávající předsedkyně ing. Jana Doleželová, poté následovaly další body dle programu. Zprávu o činnosti přednesla trenérka Mgr. Svatava Ságnerová, která shrnula činnost oddílu za poslední rok.

Klub v průběhu podzimu opět musel změnit své působiště, a v současné době děvčata díky vstřícnému jednání s SFK Elko Holešov, jmenovitě s jeho předsedou Petrem Labanczem, trénují v Holešově na stadionu Všetuly, kde hrají své zápasy ženy; žákyně soutěží na stadionu Míru. Na jaře vyhrálo družstvo žen suverénně Moravskoslezskou divizi žen sk. A a postoupilo do Moravskoslezské ligy žen, kde bohužel prožívá špatný fotbalový podzim a zatím se mu nedaří podle představ. Žákyně opět hrají  okresní přebor mladších žáků. V obou družstvech působí 44 aktivních hráček a hráčů ve věku 8 – 30 let – oproti loňskému roku došlo k omlazení kádru, ze kterého v současném týmu žen hraje 11 děvčat, která působila v celku žákyň. Cílem žen je po špatné podzimní části soutěže udržet se v Moravskoslezské lize žen, žákyně po odchodu opor do družstva žen bojují o 4. místo v tabulce. Do tréninkové činnosti celku žákyň se na podzim kromě předsedkyně oddílu zapojili i Tomáš Kotas a Jolana Ďurišová, za což jim patří poděkování.

Klub v minulém roce uspořádal 6 turnajů pro ženy, děti a příchozí, z nichž nejvýznamnější byly dva mezinárodní turnaje – v prosinci v hale 1. ZŠ a v srpnu turnaj na otevřeném hřišti. Ženy se aktivně se zúčastnily 8 turnajů, z nichž nejvýznamnějších byly mezinárodní akce v Diakovcích na Slovensku a v rakouském Lilienfeldu. Každoročně pořádáme dvě soustředění: zimní proběhlo letos v Rajnochovicích a letní se konalo v Uherském Brodě za účasti 20 hráček. Velmi úspěšné jsou rovněž mimofotbalové akce klubu: v únoru jsme uskutečnili pro své členky plesovou zábavu, která se bude konat i v roce příštím a v červenci jsme uspořádali úspěšný sjezd řeky Vltavy pro všechny členky oddílu.    O své činnosti informuje oddíl v periodikách a tisku – články o dívčí kopané uveřejňují Holešovsko, Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský deník, Dnes, Naše adresa a Zlínský deník. Další informace o klubových aktivitách lze získat na stránkách: www.dfkholesov.cz.

Hospodaření oddílu mělo kladný výsledek: výboru se podařilo zajistit generálního sponzora činnosti, kterým je Olympia, o.s., jež má rozhodující podíl na finančním zajištění všech rozhodujících aktivit – díky němu má oddíl zajištěny hrací a tréninkové podmínky, dopravu autobusem na zápasy žen, nové dresy a hrací míče, soustředění, finanční pokrytí turnajů apod. Pokladnu DFK naplnil jednak tento sponzor, dále činnost podpořilo dotacemi Město Holešov a Krajský úřad Zlínského kraje, členské příspěvky, pořádání vlastních turnajů a zábavy.

Činnost oddílu bude jistě pokračovat s ještě větší intenzitou,neboť se podařilo zapojit do spolupráce většinu rodičů a příznivců hráček, kteří vytvářejí vynikající atmosféru a zázemí při zápasech a společných klubových akcích. Oddíl má svůj Fanclub, který jej doprovází při zápasech týmu žen, a protože cestujeme opět autobusem, mohou utkání shlédnout všichni naši příznivci.V letošní sezóně kromě 6 turnajů pro mládež, zimního a letního soustředění uspořádá DFK Holešov 2. mezinárodní halový turnaj v ženské kopané, který se bude s přívlastkem „Mikulášský“ konat 5.12. 2009 v Holešově ve sportovní hale pod záštitou poslance PSP ČR Josefa Smýkala a Zdeňka Grygery, reprezentanta ČR v kopané. Další akcí bude zábava DFK Holešov, kterou opět uspořádá oddíl začátkem roku 2010. Zakončení letošního roku proběhne tradičně v prosinci společně s rodiči hráček, zimní soustředění se bude konat koncem ledna 2010 ve Valašských Kloboukách. Do budoucí sezóny uvažuje výbor vzhledem k velké hráčské základně o zřízení B týmu žen.

Poděkování za tuto pozitivní bilanci patří všem hráčkám obou družstev, jejich rodičům, všem našim příznivcům a sponzorům, kteří podporují působení našeho oddílu.

V diskusi hovořili členové DFK o výši členských příspěvků, kapitánka Hana Samsonková poděkovala všem za zajištění chodu oddílu; slovo si vzali rovněž oba hosté, z nichž především poslanec PSP ČR Josef Smýkal nastínil směry a fungování oddílu v budoucnosti v Holešově.

V závěru VH byly schváleny nové stanovy, obecné zásady členství v klubu, dále byl doplněn výbor o novou členku, takže v současnosti v něm pracuje 7 členů. Předsedkyní DFK Holešov byla po skončení valné hromady na zasedání nového výboru opět zvolena ing. Jana Doleželová.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a celková účast 46 členů a hostů umocnila pozitivní hodnocení činnosti oddílu.


Mgr. Svatava SágnerováHlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz