Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Sportovní činnost a aktivity - DFK Holešov - Podzim 2007 Tučapy

Valná hromada DFK Holešov


Bezprostředně po skončení posledního soutěžního utkání týmu žen Dívčího fotbalového klubu Holešov se konala na hřišti v Tučapech řádná valná hromada tohoto klubu. O občerstvení se již tradičně postaraly samotné hráčky a celé jednání probíhalo ve výborné atmosféře, dané nejen předcházejícím vítězstvím týmu žen.                 Jednání více než 40 hráček, rodičů a příznivců DFK zahájila předsedkyně klubu ing. Jana Doleželová, která poděkovala všem členkám za jejich působení v podzimní sezóně; zdůraznila především bezproblémový chod klubu a vysoce disciplinovaný přístup všech hráček k tréninkové a zápasové činnosti.

S hodnocením roku 2007 vystoupila trenérka Mgr. Svatava Ságnerová, která srovnala výsledky týmu žen a žákyň s předcházející sezónou, a potvrdila trvalý vzestup obou družstev. Ženy získaly v letošním roce 16 bodů a obsadily 7. místo v 12-tičlenné tabulce ( vloni 5 bodů a 9. místo z deseti týmů), žákyně přezimují na druhém místě tabulky s impozantním skóre 78:7 ( vloni třetí místo a skóre 16:5 ). Oba týmy prokázaly výkonnostní vzestup a potěšitelné jsou především počty hráček ,které přes odchody některých dívek aktivně v družstvech působí: v družstvu žen působí nyní 27 žen, z toho 20 na podzim zasáhlo do hry, tým žákyň čítá v současné době 14 hrajících děvčat a chlapců. Výborný je zdravotní stav všech hráček, nedošlo k žádnému závažnému zranění u žádné z nich. Vynikající je přístup všech členek DFK k tréninkovým a zápasovým povinnostem, kdy se na trénincích za každého počasí scházelo 25 – 30 hráček, kde trénují odděleně žákyně i ženy; při zápasech neměla trenérka nikdy problémy s počtem zúčastněných hráček, ale naopak mohla několikrát vyzkoušet nové hráčky z lavičky. Pro perspektivu klubu je vynikající fakt, že několik hráček týmu žákyň působí zároveň v soutěži žen a získává zde zkušenosti, které pak výrazně děvčata zúročují ve své soutěži.

Materiální podmínky DFK jsou v současné době dostačující; vysoce kladně byl dále hodnocen přesun celého klubu z Holešova do Tučap, kde probíhá vynikající spolupráce s místní organizací TJ Sokol a za zajištění bezproblémového chodu tréninků a zápasů jim za to patří velký dík.

Členská základna byla dále seznámena se stavem hospodaření s finančními prostředky a odsouhlasila výši členských příspěvků pro následující sezónu. Dále valná hromada odsouhlasila účast týmu žen v roce 2008 na mezinárodním turnaji v Dánsku a program činnosti klubu na další období včetně zimního a letního soustředění.

V diskusi hodnotili přítomní činnost DFK, padaly zde náměty na další propagaci klubu v tisku a na nákup dalšího materiálu pro hráčky.

Program valné hromady byl jednomyslně odsouhlasen všemi přítomnými a je uveden v zápisu z valné hromady.

DFK Holešov má do 21. listopadu tréninkovou přestávku, poté začne trénink v tělocvičně 3. ZŠ a tým žen se do konce roku zúčastní několika halových turnajů. Klub uspořádá ještě v tomto roce náborový turnaj pro děvčata z holešovských základních škol a zakončí tento kalendářní rok 22. prosince předvánočním posezením a hodnocením sezóny. Rok 2007 bude zakončen tradičním vánočním turnajem DFK Holešov.

Zájemkyně o dívčí fotbal – kontakt na trenérku: 605702141


Mgr. Svatava SágnerováHlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz