Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Charitativní akce a sbírky - Ostatní charitativní akce - Kostelany

I velké děti se radují a smějí…

V dnešní uspěchané době se velmi často zapomínáme dívat kolem sebe a vnímat ostatní lidi, včetně jejich problémů a starostí; spíše řešíme a rekapitulujeme problémy vlastní, jež jsou pro nás logicky nejvýznamnější a často dle našeho mínění dokonce životně důležité… Ten, kdo se v pátek 10. června 2011 zúčastnil Westernového dne, konaného na ranči v Kostelanech pro děti a žáky speciálních škol s jednou či více vadami, pro děti z Dětských domovů a vesniček a pro invalidní a postižené děti s doprovodem, měl možnost nahlédnout do světa úplně jiných lidí s úplně jinými starostmi. Tato akce se konala již pošesté v rámci oslav Dětského dne s cílem oslovit skupinu dětí a lidí, na které naše společnost velmi často a ráda zapomíná; přičemž za děti byli bráni i účastníci v dospělém věku, jejichž zdravotní omezení či postižení je řadí do této kategorie. Rovněž názor přítomných vychovatelek byl jednoznačný: „Všichni jsou naše děti a je jedno, kolik je jim let, chováme se k nim jako ke všem dětem a máme je rádi a milujeme je jako jiné děti…„ Ten, kdo mohl sledovat průběh celého setkání, viděl, že pořadatelé se maximální měrou snažili všechny přítomné pobavit a rozveselit, jejich krédo „…není nám lhostejné, jakým způsobem slaví tyto děti svůj svátek a jsme přesvědčeni, že mají stejné právo jako zdravé děti bavit se, radovat se a prožít tento den opravdu svátečně …“, bylo při této akci naplněno beze zbytku.

Pro všechny účastníky, ať pěší či na vozíčku, byly připraveny v areálu ranče na indiánské louce soutěžní disciplíny se sladkou odměnou, celým programem je provázela hudební kulisa a moderátor, který všechny seznámil s programem. Účastníci si prohlédli westernové městečko, shlédli ukázky westernového způsobu jízdy na koních, pohádku i western – to vše v provedení herců kostelanského Ranče. Děti měly rovněž možnost svézt se na koních a využít službu tzv. hippoterapie v rámci léčebné rehabilitace, v poledne byl pak pro všechny návštěvníky připraven oběd a po celou dobu zajišťovali pořadatelé kvalitní pitný režim. Součástí Dětského dne byla rovněž divadelní část, ve které děti shlédly indiánské příběhy a pohádky. Závěrečné vystoupení Standy Hložka očekávali všichni přítomní s netrpělivostí – písničky oblíbeného velkého kamaráda všech dětí všeho věku roztančily a rozezpívaly všechny, i vozíčkáři na tribunách se bavili v rytmu známých hitů a zpívajícím účastníkům vyloudily tóny na tváři šťastný úsměv.

Domnívám se, že každý opouštěl Kostelany nerad, ale s mnoha pozitivními zážitky – byť se o ně tyto děti ne vždy dokáží podělit se svým okolím, dle slov svých vychovatelů vzpomínají všichni na tento den ještě několik měsíců …

Poděkování za nesmírně užitečnou akci patří obci Kostelany a ranči Kostelany, dále poslanci PSP ČR Josefu Smýkalovi, pod jehož záštitou a za jehož přítomnosti celý Den proběhl, dále akci podpořili o.s. Olympia, České dráhy a.s., Ptáček pozemní stavby s.r.o., Syner Morava a.s. a Kooperativa a.s. a dík patří i všem, kdož při tomto setkání jakýmkoliv způsobem pomáhali. Město Holešov mělo své zástupce v Josefu Smýkalovi, ing. Luďku Urbanovi a Mgr. Svatavě Ságnerové, kteří se akce zúčastnili a podpořili ji.

Pokud máte občas pocit, že vaše starosti jsou ty největší ze všech a nevíte si rady s jejich řešením, nabízím vám jednoduchou terapii – zavítejte někdy do světa dětí a lidí s postižením tělesným či duševním, chvíli je pozorujte a snažte se porozumět jejich štěstí a radostem…mohou se pak stát i vašim štěstím a radostí …

Mgr. Svatava Ságnerová


    
Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz