Robert Dojčár

© 2019 Mgr. Svatava Ságnerová

Charitativní akce a sbírky - Michalka Macurová - Vrškiáda

Vrškiáda aneb Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov pro Michalku

Je potřebné v dnešní době někomu cizímu pomáhat? Může něčemu napomoci obyčejné víčko z plastové láhve, se kterým několikrát denně manipulujeme?

Na tyto otázky odpovědělo 90 žáků holešovského gymnázia charitativní akcí Vrškiáda aneb Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov pro Michalku, která proběhla ve dnech 26. – 27.4. – v době přijímacích zkoušek na střední školy – v tělocvičně 3. Základní školy Holešov. Po oba dny se zde vystřídaly gymnaziální třídy - kvinta a sexta v roli rozhodčích a jako soutěžící prima a sekunda - a šesté ročníky hostitelské školy. Hlavním organizátorem celé akce byla třída 2.A z gymnázia, která si připravila pro své mladší spolužáky 12 stanovišť s různými úkoly. Při dvoudenním klání soutěžilo 12 pětičlenných družstev se snahou rozmnožit co nejvíce vklad – 50 plastových víček, která každý tým obdržel na začátku soutěže. Na účastníky čekalo např. skládání mozaiky v časovém limitu, hod víčkem na cíl, čára s víčkem, víčkové pexeso a další a další úkoly. Každý účastník Vrškiády včetně pořadatelů jako dárek přinesl minimálně 10 svých víček, která byla nashromážděna po oba dny jako společný dar všech malé Michalce. Obě dopoledne se všech 120 účastníků obou škol dobře pobavilo – rozhodčí soutěžili proti soutěžícím i sobě navzájem, své dovednosti si rovněž vyzkoušely paní ředitelky z obou pořadatelských škol. Úsměvy na tváři, odhodlání zvítězit a soustředění při jednotlivých aktivitách doprovázely všechny po celou dobu, a nejlepší celky byly po skončení vyhodnoceny a obdržely sladkou odměnu.

Na závěr Vrškiády složili přítomní účastníci podle papírové šablony nápis samotné akce z barevných víček a výtěžek celé akce – nasbíraná plastová víčka – byl předán Michalce a její mamince, které byly přítomny zakončení celého dopoledne.

Děkuji všem zúčastněným třídám - především skvělým organizátorům z 2.A, všem rozhodčím a soutěžícím z obou škol za pozitivní atmosféru celé akce, vzorný přístup a podporu Michalky sběrem víček, děkuji kolegovi Honzovi Koláčkovi za přípravu projektu. Děkuji rovněž ředitelkám obou škol – Mgr. Blaženě Kubíčkové z pořadatelského Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov a Mgr. Jitce Heryánové ze 3. Základní školy Holešov za vytvoření podmínek pro realizaci celého projektu; děkuji také o. s.Olympia za poskytnuté ceny pro závodníky.

Každý z nás se ve svém životě setkává s lidmi nemocnými či sociálně potřebnými, a mohou to být lidé neznámí či z jeho blízkého okolí nebo dokonce rodinní příslušníci. Pokud chci pomoci potřebnému člověku i drobností – což plastové víčko a jeho sběr rozhodně představují - pak tato akce rozhodně svůj účel splnila.

Mgr. Svatava Ságnerová


   
Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz