Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Charitativní akce a sbírky - Michalka Macurová - Motorkáři

I motorkáři mají srdce …

Již potřetí za sebou se první májovou sobotu - 7. května 2011 - zaplnilo holešovské náměstí jednostopými motocykly různého stáří, barev, kubatur a značek, a všechny poutaly pozornost příznivců tohoto sportu i kolemjdoucích. Na prostranství před chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Holešově se na první společné vyjížďce setkaly více než dvě stovky příznivců motoristického sportu.

Organizátorem této skvělé akce byli Býkeři –Moravian Bikers club v čele s Markétou a Danem Ehrlichovými a tento počin se setkal s mimořádným zájmem veřejnosti a obešel se bez sebemenších problémů. Důvodů k tomuto setkání bylo několik – jednak tradiční posvěcení motocyklů zástupcem holešovské farnosti panem farářem Petrem Bulvasem, jednak zahájení sezóny motorkářů tzv. spanilou jízdou po Holešově. Novinkou letošního setkání byla nabídka dobročinného finančního daru účastníků srazu pro nemocnou Michalku Macurovou z Holešova. S myšlenkou finanční pomoci Michalce a jejím rodičům při nelehkém překonávání životních útrap přišli sami organizátoři a průběh celé akce byl pro mnohé přihlížející velmi příjemným překvapením.

Celé setkání zahájil úvodním proslovem Daniel Ehrlich, který všechny přivítal a představil přítomným účastníkům i hostům program celé akce. O smyslu pomáhat potřebným lidem krátce promluvila Mgr. Svatava Ságnerová, a poté byli přítomní svědky nevídaného jevu - motorkáři, od pohledu „drsní chlapi“ v šátcích, přilbách a kožených bundách - se začali shromažďovat kolem pokladničky, která se slibně plnila mincemi i bankovkami. Hlavní aktéři akce samé i Michalka s maminkou zářili štěstím - celkem byla získána částka 6000,- Kč, která byla předána rodičům jako sponzorský dar, a která posune realizaci nákupu speciálního kočárku v hodnotě více než 80 000,- Kč opět o krok blíže k cíli.
Je důležité uvědomit si, že do podobné situace jako Michalka, se může dostat kdokoliv z nás či z našich blízkých; v tu chvíli to budeme my, kdo bude potřebovat podat pomocnou ruku ať už ve formě finanční či jiné. Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje kolem nás a podpořme vždy dobrou věc!

Děkuji všem zúčastněným motorkářům a přeji jim úspěšnou sezónu, děkuji jmenovitě manželům Markétě a Danovi Ehrlichovým za vstřícnost, děkuji panu faráři Petru Bulvasovi za podporu akce samé.

Mgr. Svatava Ságnerová


 
Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz