Robert Dojčár

© 2019 Mgr. Svatava Ságnerová

Charitativní akce a sbírky - Monička Polášková - Vánoční den-sbírka pro Moničku

Pomáhat znamená poznávat …

Charitativní činnost žáků Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov vyvrcholila v závěru roku 2011 několika sbírkovými akcemi a ukázala, že jak v řadách studentských, tak i mezi vyučujícími je hluboce zakořeněn pocit sounáležitosti a snaha pomáhat potřebným spoluobčanům s různými handicapy. V rámci vánočního dne zorganizovali mj. žáci septimy zábavné hrací aktivity, při kterých získali od spolužáků finanční částku 4100,- Kč a stejně jako v letech předcházejících se rozhodli tento obnos věnovat na dobročinné účely. Obdarovanou se tentokrát stala 1,5-roční Monička Polášková z Roštění, která po těžké nemoci trpí polyneuropatií dolních končetin. Její rodiče se však nevzdávají naděje na znovuobnovení hybnosti Moničky a pro úspěšnou rehabilitaci shánějí finanční prostředky na zakoupení speciálního polohovacího stolu pro léčebné cvičení.

Holešovské gymnázium chce tuto snahu rovněž podpořit, a proto byla získaná částka předána zástupci učitelů a žáků rodičům Moničky s přáním úspěšné rehabilitace a zdárné léčby.

Děkuji všem gymnazistům, kteří se na této akci podíleli ať už jako organizátoři či jako aktivní účastníci – jejich rozhodnutí pomoci malému človíčku ukazuje, že často vyřčené soudy o dnešní necitlivé mladé generaci neplatí paušálně, a že naši žáci chtějí a umějí pomáhat, těm kdož naši pomoc potřebují více než jiní …

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov


Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz