Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Krajská rada AŠSK ČR ZLN - AŠSK ČR na začátku nového školního roku

Se zahájením školního roku 2012/13 se rozběhnou i tradiční školní soutěže, pořádané AŠSK ČR. V tomto roce si připomeneme 20. výročí této organizace, která je největším sportovním a tělovýchovným sdružením pro děti a mládež s působností v celé České republice a oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF). Hlavním posláním AŠSK je zaujmout žáky a studenty škol přitažlivým programem zaměřeným na vytváření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, ovlivňovat jejich hodnotovou orientaci a poskytovat jim alternativu pro volný čas, zejména jako způsob aktivní prevence rizikových jevů.

V současné ekonomické situaci se neustále snižují dotace MŠMT na realizaci sportovních soutěží, přitom náklady rostou a zájem dětí o tyto aktivity je stálý; cílem AŠSK je proto zachování potřebných finančních prostředků pro činnost okresních a krajských rad asociace, které garantují realizaci okresních a krajských kol jednotlivých soutěží včetně dalších aktivit.

29. srpna 2012 proběhlo zasedání Krajské rady AŠSK ČR Zlínského kraje; ta poděkovala úspěšným organizátorům loňských okrskových, krajských a republikových 320 ! soutěží v našem regionu, kterých se zúčastnilo 2 400 družstev s celkovým počtem 21 000 účastníků !!! Ve Zlínském kraji proběhly úspěšné republikové soutěže v silovém čtyřboji (Holešov) či florbale (Uherský Brod a Bojkovice) a naši zástupci dosáhli na řadu medailových umístění v rámci celostátních turnajů (Preventan Cup – ZŠ Zámoraví Kroměříž, Orionflorbalcup – ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod , plavání - ZŠ Emila Zátopka Zlín, atletický čtyřboj – ZŠ Zubří). Krajská rada vyhodnotila přidělené finanční prostředky pro realizaci soutěží jako zcela nedostatečné, jejím cílem je přesto snaha zachovat maximální možné množství sportovních aktivit.

Odborné studie mluví zcela jasně a nekompromisně: 3 českých dětí se nepohybují ani 1 hodinu denně, nadváhou či obezitou přitom trpí 20% chlapců a dívek. Je potřeba rozhýbat děti v rodinách i ve školách, podporovat jakékoliv pohybové aktivity a neustále upozorňovat na obludný trend české konzumní společnosti, na nedostatek pohybu, nárůst civilizačních chorob a obezity u dětí i dospělých. Tento úkol má jako hlavní ve svém 20. roce od založení i Asociace školních sportovních klubů, a proto si dovoluji poděkovat všem organizátorům, závodníkům i sponzorům, kteří naši činnost podporovali a podporují.


Mgr. Svatava Ságnerová

předsedkyně KR AŠSK ČR ZLN
Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz