Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Krajská rada AŠSK ČR ZLN - Asociace slaví 20 let své činnosti

Ve sportovních článcích se velmi často setkáváme se zkratkou AŠSK – jedná se o Asociaci školních sportovních klubů České republiky. Tato organizace, spjatá se sportovní činností na školách, v letošním roce oslaví 20 let své činnosti.

Vznik AŠSK proběhl na podzim roku 1992 za podpory ministerstva školství, které mělo zájem na jejím založení a fungování. Cílem Asociace bylo od začátku pravidelné sportování dětí ve školních sportovních klubech na základních a středních školách, rozvoj a zdokonalování jejich tělesné zdatnosti. V loňském roce se ve více než 2500 školních sportovních klubech celé České republiky provozovalo na 60 druhů pohybových aktivit a pravidelně zde sportovalo téměř čtvrt miliónu školáků.

Asociace má možnost přímo působit na děti a mládež na školách, kde vyvíjejí sportovní činnost učitelé a trenéři dobrovolně ve svém volném čase. Na školních sportovních klubech a dobrovolnících na jednotlivých stupních organizační struktury AŠSK nyní záleží, zda si udrží své postavení ve sportovním prostředí. Budoucnost této organizace spočívá ve zdokonalování organizační struktury a v maximální podpoře školních sportovních klubů (ŠSK), nejnižších článků tohoto občanského sdružení. Jeho strukturu tvoří ŠSK v jednotlivých okresech, které řídí okresní rady (OR), v krajích organizují soutěže krajské rady a nejvyšším orgánem je republiková rada AŠSK spolu s výkonným výborem.

AŠSK je pořadatelem řady známých soutěží – připomeňme např. přebory v přespolním běhu, stolním tenisu, plavání, basketbalu, florbalu, šplhu, volejbalu, házené, sportovní gymnastice, které mnohdy začínají školními, pokračují okrskovými, okresními a krajskými koly a přes kvalifikace se vítězové utkávají v republikových finále. Silnou pozici si AŠSK vydobyla na poli tzv. soutěží s partnery, kde spolupracuje s řadou subjektů a spolupořádá např. CORNY-středoškolský atletický pohár, Pohár Josefa Masopusta v kopané, END 1 basketbal, Orion Florbal Cup, Preventan Cup, Pohár rozhlasu, McDonaldś Cup či OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Rovněž netradiční soutěže mají své místo ve sportovním kalendáři Asociace – děti soutěží např. v silovém čtyřboji, minivolejbale, pohybových skladbách či v plážovém volejbale.

Zlínský kraj má 4 okresní rady s více než 150 pracujícími školními kluby a sportujícími čtrnácti tisícovkami dětí. Kromě tradičních soutěží pořádáme v jednotlivých okresech např. přebory v badmintonu, dívčí kopané, sjezdovém lyžování, nohejbale, sprinterském víceboji, in-line bruslení, hrajeme šachy či softbal nebo cvičíme aerobic. Svým kolegům a zároveň předsedům OR Haně Holčákové (OR Vsetín), Mgr. Aleně Zbořilové (OR Kroměříž), Mgr. Lence Zálešákové (OR Zlín) a Mgr. Zdeňku Moštěkovi (OR Uherské Hradiště) patří poděkování za úspěšné řízení školních sportovních soutěží v jejich okresech, děkuji rovněž všem pořadatelům a organizátorům, rozhodčím, učitelům a trenérům, kteří se na činnosti AŠSK ČR podíleli a podílejí. Asociaci přeji dalších úspěšných 20 let v její činnosti.


Mgr. Svatava Ságnerová

předsedkyně Krajské rady AŠSK ČR Zlínského kraje


Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz