Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Charitativní akce a sbírky - Sbírky

Předvánoční sbírky byly úspěšné


I v závěru letošního roku proběhly v Holešově sbírky na podporu potřebných lidí a velmi úspěšně se jich zúčastnili žáci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. Nejdříve se konala sbírka Červená stužka, uskutečněná na podporu Světového dne boje proti AIDS. Vybraní žáci prováděli 5. prosince osvětovou a informační kampaň, spojenou s prodejem červených stužek, a podařilo se jim získat 3 122,- Kč. Dva dny poté se další skupina žáků zúčastnila akce Srdíčkový den, jejíž výtěžek byl určen na podporu těžce handicapovaných dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, zejména maminek. Získaných 7 365,- Kč bude použito na zakoupení rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou si jejich onemocnění (mozková obrna, svalová atrofie, autismus a další) vyžadují.
Jménem těch, kterým Vámi darované peníze pomohou nebo dokonce zachrání život, Vám všem, kteří jste se na uvedených sbírkách podíleli, srdečně děkuji, a přeji, abyste se v nastávajícím roce 2012 setkávali s co největším počtem lidí, kteří mají srdce na dlani stejně jako Vy.

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov


Sbírky holešovských gymnazistů


I v druhém pololetí školního roku 2010/11 pokračovala aktivní účast žáků Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov při jednotlivých sbírkách, realizovaných v měsících dubnu a květnu. Nejdříve proběhl 1. dubna Srdíčkový den, který pořádá občanské sdružení Život dětem na pomoc dětským zařízením a postiženým a handicapovaným dětem, jejich ž stav vyžaduje trvalou domácí péči. Poté se 9.května zapojila čtveřice děvčat ze třídy 1.B do akce Červená stužka, jejímž cílem bylo zajištění finančních prostředků na provoz Domu světla a na preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc. Poslední sbírkovou akcí byl 11. května Květinkový den, kdy tři dvojice gymnazistů prodávaly v Holešově žluté kopretiny jako symbol 15. ročníku celonárodní květinové sbírky Český den proti rakovině, který uspořádala Liga proti rakovině Praha.                                     Celkový výtěžek všech sbírek činil téměř deset tisíc korun, což je částka, kterou naši spoluobčané přispěli na pomoc všem těm, kteří pomoc potřebují. Děkuji všem realizátorům sbírek z gymnázia a ještě jednou děkuji všem dobrým lidem, kteří se podíleli svým příspěvkem na celkové finanční částce.

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov


Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz