Robert Dojčár

© 2019 Mgr. Svatava Ságnerová

Životopis

Narodila jsem se 10. února 1961 ve Vsetíně, vyrůstala jsem ve valašské vesnici Jablůnka společně s mladším bratrem Břetislavem. Základní školu jsem do 8. třídy absolvovala v Jablůnce, poté jsem od roku 1975 studovala na gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Po maturitní zkoušce jsem v letech 1979-1985 vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze, obor tělesná výchova – biologie. Po studiích jsem začala učit na ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí, pak jsme se s rodinou přestěhovali do Prahy. Zde jsem působila na gymnáziu Loučanská v Praze 5-Radotíně jako učitelka. V roce 1993 jsme se přestěhovali zpět na Moravu do Tučap u Holešova, kde jsme koupili starší rodinný dům a zde jsme s dcerami strávili 16 let, já jsem po skončení mateřské dovolené učila jeden rok na 3. ZŠ Holešov. Poté jsem v letech 1995-2009 působila na Střední policejní škole MV Holešov, kde jsem ve služebním poměru jako policistka učila tělesnou přípravu, ochranu obyvatelstva a biologii. V roce 2009 jsme se přestěhovali do Holešova, kde žijeme v rodinném domě v centru města. V letech 2009 - 2015 jsem učila na gymnáziu v Holešově, v současné době působím na Tauferově SOŠ veterinární Kroměříž, kde jsem velmi spokojená - učím ve škole, která vychovává žáky k lásce i povinnostem ke zvířatům, k úctě a ke spolupráci.

Jsem vdaná, manžel Vladimír pracuje jako autorizovaný technik ve výstavbě. Mám dvě dcery a jsem na obě velmi pyšná. Starší Zuzana vystudovala Policejní akademii a Právnickou fakultu UK, žije v Praze a po složení advokátních zkoušek pracuje jako advokát, mladší Lucie vystudovala marketink a komunikaci a pracuje v tomto oboru.

Ve volném čase se věnuji sportu, ráda chodím na procházky s našimi pejsky, mám ráda přírodu a práci na zahradě. V současné době si užívám holešovský kulturní život, neboť bydlíme vedle zámku, který kulturou žije celoročně. Od dubna letošního roku zastávám funkci viceprezidentky AŠSK ČR, dále působím jako předsedkyně Dívčího fotbalového klubu Holešov, jako předsedkyně Krajské rady Asociace školních tělovýchovných klubů ČR Zlínského kraje a předsedkyně o.s. Každý může pomáhat. Od roku 2010 jsem členkou zastupitelstva města Holešov, jsem členkou zastupitelského
klubu Nezávislých, za které jsem kandidovala jako nestraník. V rámci zastupitelské práce působím jako členka školské a protidrogové komise při městě Holešov a jako členka redakční rady Holešovska. Od roku 2009 působím jako koordinátorka pohybového programu Holešovské děti v pohybu. Svůj volný čas věnuji oblasti volnočasových aktivit, podpoře nemocných občanů a seniorů a pořádání charitativních, vzdělávacích a sportovních akcí. Zajímá mne veřejné dění a život v Holešově, Zlínském kraji a celé České republice. Mým krédem je slušnost, tolerance a spolupráce.


Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz